Afrikansk forsøg på at forhindre FN LGBT-ekspert stoppet

En række afrikanske stater har forsøgt at bremse FN’s arbejde mod vold og diskrimination over for LGBT-personer. LGBT Danmark har arbejdet aktivt for at dæmme op for den afrikanske modstand.

Afrikanske stater har de seneste uger forsøgt at få suspenderet FN’s nyligt oprettede uafhængige eksperts arbejde mod vold og diskrimination baseret på køn og seksualitet. Staterne forsøgte på FN’s Generalforsamling at bremse den proces, som FN’s Menneskerettighedsråd satte i værk, ved at få FN’s Generalforsamling til at undersøge lovligheden af FN-ekspertens mandat.

”Hvis de afrikanske landes resolution var blevet vedtaget, ville det have været et tilbageskridt for arbejdet mod vold og diskrimination i hele verden. Det ville samtidig sende et signal til LGBT-personer, at de ikke har ret til fuld beskyttelse under international ret, og det ville sætte LGBT-personer verden over i fare. Det er derfor det ekstremt vigtigt, at de afrikanske lande ikke havde held til stikke en kæp i hjulet,” siger Karoline Barkvoll Holstad, LGBT Danmarks FN-talsperson.

Behov for FN-ekspert
Det var en sejr for LGBT-rettighederne, da FN’s menneskerettighedsråd i juni vedtog en resolution, som skal få medlemsstaterne til at arbejde mod vold og diskrimination over for LGBT-personer. Resolutionen medførte også oprettelsen af en såkaldt LGBT-ekspert, som har til ansvar at undersøge, om staterne lever op til deres forpligtelser og igennem rapporter skal sætte fokus på de problemer, der måtte være i staterne. Dette er ikke unaturligt i FN-regi. På torturområdet findes for eksempel en lignende rapportør, som rejser rundt i verden for at dokumentere tortur og umenneskelig behandling.

”Selvom rapporter viser fremskridt rundt om i verden, så er der fortsat mange overgreb på LGBT-personer i mange lande. Derfor er det så vigtigt at få dokumenterer omfanget og italesat problemstillingerne i FN-regi, fordi det kan være med til at dæmme op for volden og diskriminationen,” udtaler Karoline Barkvoll Holstad.

Lobbyarbejde for LGBT-ekspert
Menneskerettighedsrådets resolution blev i juni vedtaget med stemmerne 23-18 og viser dyb splittelse i FN på netop dette område. Overgreb er da heller ikke noget nyt fænomen. Det er velkendt, at nogle lande har indført love, som begrænser ytringsfriheden for LGBT-personer og, at 76 lande har love, som kriminaliserer mennesker på baggrund af deres seksuelle orientering, kønsidentitet og –udtryk.

Derfor finder LGBT Danmark det også meget vigtigt at arbejde med FN. LGBT Danmark har op til samlingen kontaktet både politikere og embedsmænd i Folketinget og udenrigsministeriet for at få dem til at opbygge modstand mod de afrikanske staters resolution.

”Vi har gjort, hvad vi kan for at sætte fokus på de afrikanske staters modstand, og det er en stor tilfredsstillelses, at deres reaktionære arbejde fejlede,” siger Karoline Barkvoll Holstad.

Et modforslag til Afrikagruppens resolution blev vedtaget med 84 stemmer for, 77 imod og 17 afholdende.