Adoption

Et juridisk fastlagt forhold mellem et adoptivbarn og en voksen eller et ægtepar, kaldet adoptivforældre eller adoptanter. Når et par i et samkønnet forhold ønsker at adoptere et barn, har de siden 2010 kunnet prøves som adoptanter. Adskillige er godkendt, men få har fået mulighed Læs mere …

Biofædre

Synonymt med begrebet biologisk far.

Biomødre

Synonymt med begrebet biologisk mor.

Bisocial

Person, der foretrækker venner/kammerater af flere køn.

Bivenlig

Person, som ikke selv er biseksuel, men befinder sig godt i biseksuelles selskab. Nogle har dog selv en biseksuel adfærd.

Bolsjer

Populær betegnelse i transkredse for kønshormoner i pilleform.

Bromance

Et tæt ikke-seksuelt forhold mellem to (eller flere) mænd; en form for homosocial intimitet. En sammentrækning af de eng. ord ”bro” (”brother”) og ”romance”.

Chikane

En uønsket optræden i relation til en persons race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap eller nationale, sociale eller etniske oprindelse, der finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, Læs mere …

Corrective rape

Eng. udtryk for en korrigerende voldtægt; en hadforbrydelse, hvor personer bliver voldtaget på grund af deres opfattede seksuelle orientering eller kønsidentitet. Den tilsigtede konsekvens af voldtægten, set fra gerningsmandens synspunkt, er at ændre offerets seksuelle orientering til heteroseksualitet eller at gennemtvinge en overensstemmelse med stereotype Læs mere …

Crush

Eng. udtryk for en i reglen midlertidig betagelse af en anden person eller en person, der er målet for en sådan betagelse. Et crush kan i visse tilfælde være en forløber for og derved antage karakter af en reel forelskelse.

Depatologisering

Fjerne noget fra en sygdomsdiagnosefortegnelse, dvs. ophøre med at betragte det som en sygdom. Modsat af patologisering.

Diskrimination

Enhver handling, der har til formål eller som virkning at udelukke eller begrænse menneskers samfundsdeltagelse på grund af deres race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap eller nationale, sociale eller etniske oprindelse. Forskelsbehandling er også diskrimination. [Se også: Chikane. Læs mere …

Dobbelt diskrimination

Når en person udsættes for diskrimination eller chikane af flere årsager. Det kan være på grund af pågældendes kønsidentitet eller seksuelle orientering kombineret med, at pågældende er handicappet eller pågældendes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller alder. [Se også: Hadforbrydelse. Hverdagsdiskrimination. Intersektionalitet. Mobning.]

Dutch Boy

Eng. homoseksuelt slangudtryk, der betegner en mand, der enten mest eller udelukkende omgås lesbiske kvinder, eller har lesbiske kvinder som nære venner. [Se også: Dyke Tyke. Fag Hag. Fag Stag. Lesbro.]

Dyke Tyke

Eng. homoseksuelt slangudtryk, der betegner en mand, der enten mest eller udelukkende omgås lesbiske kvinder, eller har lesbiske kvinder som nære venner. [Se også: Dutch Boy. Fag Hag. Fag Stag. Lesbro.]

Exceptionalisme

Opfattelsen af, at et land, samfund, en institution, bevægelse eller tidsperiode er enestående på en eller anden måde, og derfor ikke behøver at overholde de gængse regler eller generelle principper. Et eksempel herpå kan i dansk kontekst være Sexologisk Kliniks position inden for det danske Læs mere …

Fag Hag

Eng. homoseksuelt slangudtryk, der betegner en kvinde, der enten mest eller udelukkende omgås homoseksuelle mænd, eller har homoseksuelle mænd som nære venner. Udtrykket bruges ofte negativt, da disse kvinder ofte har stereotype forventninger (f.eks. interesse for tøj og mode) til de homoseksuelle mænd, de vil Læs mere …

Fag Stag

Eng. homoseksuelt slangudtryk, der betegner en mand, der enten mest eller udelukkende omgås homoseksuelle mænd, eller har homoseksuelle mænd som nære venner. [Se også: Dutch Boy. Dyke Tyke. Fag Hag. Lesbro.]

Fordomme

Holdninger baseret på forudfattede meninger og udtalelser om andre personer. Fordomme dannes typisk på grundlag af rygter og antagelser, følelser, frygt og overbevisning frem for viden og fakta. Det er ikke altid tilfældet, men fordomme er oftest negative og kan føre til diskrimination. [Se også: Læs mere …

Følelsesmæssig tiltrækning

En persons ønske om følelsesmæssig nærhed, følelsesmæssig intimitet, gensidig tillid, hengivenhed, omsorg (følelsesmæssigt og/eller fysisk), regelmæssig kontakt og fysisk kammeratskab til en bestemt anden person. Denne form for tiltrækning kan eksistere mellem personer samtidig med andre former for tiltrækning, f.eks. romantisk og/eller seksuel. Det er Læs mere …

Gaybies

Amerikansk udtryk for babyer, hvis forældre er et samkønnet par. [Se også: Regnbuebarn. Samkønnet forhold.]

Hadefuld tale

Offentlige udtalelser og udtryk, som tilskynder til, fremmer eller retfærdiggør had, diskrimination eller fjendtlighed over for andre – typisk over for minoriteter. [Se også: Chikane. Diskrimination. Hadforbrydelse.]