Åben

Når f.eks. en homoseksuel, biseksuel eller transperson er sprunget ud vedr. sin seksuelle orientering og/eller romantiske orientering og/eller kønsidentitet. Det modsatte af at være i skabet. Eng. udtryk ”out”.

Admirer

Eng. udtryk for en person, der føler sig seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af transpersoner, men som sædvanligvis betragter sig som heteroseksuelle. Kaldes også tilbeder. [Se også: Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning. Transtiltrækning.]

Amatonormativitet

Antagelsen om, at et eksklusivt, romantisk forhold er normalt at indgå i, og at et sådant forhold er et universelt mål i sig selv. Et sådant forhold er normativt i den forstand, at det oftest behandles som overlegent, mere værdifuldt og mere nødvendigt end venskaber Læs mere …

Ambiromantisk

Person med en non-binær kønsforståelse, der er romantisk tiltrukket af personer uanset disses køn, eller person, der er romantisk tiltrukket af personer med en non-binær kønsidentitet. Der er delte meninger om, hvorvidt ambiromantisk skal forstås på den ene eller anden måde, men førstnævnte betydning benyttes Læs mere …

Androfil

Person, der – uanset eget køn – er romantisk og seksuelt tiltrukket af mænd. Kommer af det græske ord Andro, som betyder ”mand” eller ”maskulin”. [Se også: Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Androfili

Tiltrækning til mænd eller mandlighed. En mand, der er androfil, er homoseksuel. En kvinde, der er androfil, er heteroseksuel. Eng. udtryk ”androphilia”.

Androgynefil

Person, der – uanset eget køn – er romantisk og seksuelt tiltrukket af personer med en androgyn fremtræden. Nu bruges mest androgyneseksuel. [Se også: Androfil. Gynefil. Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Androgyneseksuel

Person, der er romantisk og seksuelt tiltrukket af personer med en androgyn fremtræden. [Se også: Romantisk orientering. Romantisk tiltrækning. Seksuel orientering. Seksuel tiltrækning.]

Androromantisk

Person, der – uanset eget køn – er romantisk tiltrukket af mænd. [Se også: Androfil. Romantisk orientering. Romantisk tiltrækning.]

Anthroseksuel

Betyder dybest set det at være tiltrukket af mennesker. Ordet stammer fra det græske ”anthropos”, der betyder mand eller menneske. Kommer af det eng. udtryk ”anthrosexual”.

Aro

Eng. slangudtryk for en aromantisk person.

Aro-ace

Eng. slangudtryk for en aromantisk aseksuel person.

Aromantisk

Person, der oplever lille eller ingen romantisk tiltrækning til andre. Hvor romantiske personer har et følelsesmæssigt behov for at være sammen med en anden person i et romantisk forhold, er aromantiske ofte tilfredse med venskaber og andre ikke-romantiske, evt. seksuelle relationer. Det samfund, vi lever Læs mere …

Aroseksuel

Betegnelse for en aromantisk person, der oplever seksuel tiltrækning til andre. Begrebet er en sammentrækning af ordene ”aromantisk” og ”seksuel”. Ses også stavet ”aro-seksuel”. Kommer af det eng. udtryk ”arosexual”.

Bifil

Person, der er romantisk og seksuelt tiltrukket af begge køn. Ældre udtryk – nu bruges mest biseksuel og biromantisk. [Se også: Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Biromantisk

Person, der er romantisk tiltrukket af mere end et køn. En person kan være biromantisk, selv om pågældende er seksuelt tiltrukket af personer af samme (homoseksuel) eller det andet køn (heteroseksuel). [Se også: Romantisk orientering. Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Demi

Ord, der kan indsættes i seksuelle og/eller romantiske orienteringer for at antyde, at tiltrækningen til en person først sker efter, at der er dannet en følelsesmæssig forbindelse til personen. Et eksempel kan f.eks. være pandemiseksuel eller androdemiromantisk (hvor personen – uanset eget køn – er Læs mere …

Demiromantisk

Person, der først oplever romantisk tiltrækning til en anden person efter at have udviklet en følelsesmæssig forbindelse til pågældende. [Se også: Romantisk orientering.]

Gray-aromantisk

Person, der identificerer sig som værende et sted i ”gråzonen” (deraf navnet) mellem aromantisk og romantisk. Kan omfatte personer, der: Ikke normalt oplever romantisk tiltrækning, men oplever det somme tider; oplever romantisk tiltrækning, men har en lav lyst til at ville udleve den; oplever romantisk Læs mere …

Gynefil

Person, der – uanset eget køn – er romantisk og seksuelt tiltrukket af kvinder. Kommer af det græske ord ”gynecofil”, der betyder ”tiltrækning til kvinder eller femininitet”. [Se også: Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Gynefili

Tiltrækning til kvinder eller kvindelighed. En mand, der er gynefil, er heteroseksuel. En kvinde, der er gynefil, er homoseksuel. Eng. udtryk ”gynephilia”.

Gyneromantisk

Person, der – uanset eget køn – er romantisk tiltrukket af kvinder. [Se også: Gynefil. Romantisk orientering. Romantisk tiltrækning.]

Heterofil

Person, der er romantisk og seksuelt tiltrukket af det andet køn. Ældre udtryk – nu bruges heteroseksuel og heteroromantisk. [Se også: Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Heteroromantisk

Person, der er romantisk tiltrukket af det andet køn.  En person kan være heteroromantisk, selv om pågældende er seksuelt tiltrukket af personer af samme køn – homoseksuel. [Se også: Romantisk orientering. Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Homofil

Person, der er romantisk og seksuelt tiltrukket af personer af sit eget køn. Udtrykket blev i en del år brugt for at vise at homoseksualitet ikke bare handler om sex, men også om kærlighed. I dag er udtrykket gået af brug i Danmark. [Se også: Læs mere …