Exceptionalisme

Opfattelsen af, at et land, samfund, en institution, bevægelse eller tidsperiode er enestående på en eller anden måde, og derfor ikke behøver at overholde de gængse regler eller generelle principper.

Et eksempel herpå kan i dansk kontekst være Sexologisk Kliniks position inden for det danske sundhedssystem når det gælder behandling af transkønnede, da praksis i klinikken har været kritiseret for ikke at følge internationale retningslinjer på området.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®