Kønsidentitetsforstyrrelse

Psykiatrisk betegnelse for transkøn/at være transkønnet – uoverensstemmelse mellem en persons ved fødslen tildelte køn og personens oplevede køn. Forkortes ofte: KIF. Eng. udtryk ”gender identity disorder”. [Se også: Kønsmistrivsel. Kønsvariation. Transkønnet.]

Kønskirtler

Æggestokkene (ovarierne) hos kvinder og testiklerne hos mænd. De producerer henholdsvis østrogen og testosteron. Betegnes også som gonader.

Kønskorrektion

Proces, hvorved der skabes større overensstemmelse imellem en persons biologiske køn, udtrykte køn og oplevede køn. Afhængig af den enkeltes behov, kan korrektionen bestå af epilering, feminiseringskirurgi, kønshormonbehandling, kønsskifteoperation, stemmetræning, ændring af påklædning og kønsrollemæssig adfærd. [Se også: Juridisk kønsskifte. Kastration. Kønsrolle. Kønsskifteoperation. Kønsudtryk.]

Kønskorrigerende operation

Operative indgreb og behandling med kønshormoner for at tilpasse den transkønnedes eller den interkønnedes krop, så den i størst mulig udstrækning svarer til personens oplevede køn. Fra mand til kvinde – MtK: Operativ tildannelse af en skede, hvorunder penis, pung og testikler fjernes. Fra kvinde Læs mere …

Kønsmistrivsel

Psykiatrisk betegnelse for transkøn/at være transkønnet – uoverensstemmelse mellem en persons ved fødslen tildelte køn, og personens oplevede køn. [Se også: Kønsidentitetsforstyrrelse. Kønsvariation. Transkønnet.]

Kønsneutral

Udtrykket bruges, hvor køn ikke refereres til eller ikke er afgørende – f.eks. i kønsneutralt ægteskab og kønsneutrale toiletter. Kønsneutral er også et begreb, nogle personer benytter om deres kønsidentitet. Disse identificerer sig oftest ikke med noget køn. [Se også: Akønnet. Androgyn. Hir, it, they, Læs mere …

Kønsneutrale toiletter

Toiletter, der kan anvendes af både mænd og kvinder. Handicaptoiletter er sædvanligvis kønsneutrale.

Kønsneutralt personnummer

Personnummer, hvor en persons køn ikke kan udledes af nummeret. I Danmark har mænd ulige endetal i deres personnummer og kvinder lige endetal, hvorfor kønnet umiddelbart kan aflæses. I CPR-registret findes et særskilt felt til kønsbetegnelse, hvorfor personnummeret ikke behøver at angive kønnet.

Kønsneutralt ægteskab

Ægteskab mellem to personer af enten forskelligt eller samme køn på samme juridiske vilkår. Fra den 15. juni 2012 blev det i Danmark – som det 11. land i verden – muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab, men endnu ikke på Læs mere …

Kønsorganer

Organer hos mennesket, der er nødvendige for forplantning. Hos kvinder er disse: Klitoris, kønslæber, livmoder, ovarier, skede og æggeleder. Hos mænd er disse: Penis, testikler og prostata.

Kønsperformativitet

Måde, hvorpå det sociale køn legitimeres og understøttes af ”kønnede” handlinger. Altså er der ikke et allerede eksisterende køn, som kønsudtrykkene udgår fra, det er derimod selve disse kønsudtryk, der etablerer og fastholder kønnet. Begrebet blev oprindeligt udviklet af den feministiske filosof Judith Butler. Hvis Læs mere …

Kønsrolle

Den almene opfattelse af, hvordan piger/kvinder og drenge/mænd i en given kulturel kontekst skal opføre sig og se ud for at accepteres og forstås som henholdsvis piger/kvinder og drenge/mænd. Eng. udtryk ”gender role”. [Se også: Kønsudtryk. Normal. Normativ. Normer.]

Kønsskifte

Se Kønskorrektion, Kønskorrigerende operation og Kønsskifteoperation.

Kønsskifteoperation

Operative indgreb og behandling med kønshormoner for at tilpasse den transkønnedes eller den interkønnedes krop, så den i størst mulig udstrækning svarer til personens oplevede køn. Fra mand til kvinde – MtK: Operativ tildannelse af en skede, hvorunder penis, pung og testikler fjernes. Fra kvinde Læs mere …

Kønsspektret

En opfattelse, som nogen har, at køn ikke er binære modsætninger eller dualiteter, men et spektrum. [Se også: Binær kønsforståelse. Non-binær kønsforståelse. Seksualitetsspektret.]

Kønsstudier

Tværfaglig forskning med fokus på kønnets betydning inden for det humanistiske forskningsfelt. Som akademisk disciplin er feltet inden for de seneste tyve år begyndt at arbejde meget med tanker og problemstillinger, der ikke nødvendigvis forbindes med køn. Eksempler herpå kunne være handikappede (”crip theory”), affekter Læs mere …

Kønssygdomme

Sygdomme, der udelukkende eller overvejende smitter ved seksuelt samvær.  Ved symptomer på en kønssygdom, er det vigtigt at kontakte læge for behandling og evt. smitteopsporing. Symptomer på kønssygdomme kan være: Udflåd, sår (på genitalierne, i svælget, eller omkring endetarmsåbningen), svie eller smerte ved samleje eller Læs mere …

Kønsudtryk

Måden at vise sit køn som mand eller kvinde f.eks. ved valg af tøj, frisure, make-up, aktiviteter, bevægelser, tale, omgangen med andre m.v. I modsætning til en persons indre kønsidentitet, som ikke udtrykkes igennem udseende. [Se også: Kønsrolle. Udtrykt køn.]

Kønsudviklingsforstyrrelse

Anatomiske/fysiologiske udviklingsforstyrrelser af de primære og sekundære kønskarakteristika. Medicinsk betegnelse, hvor kønsorganer ikke udvikles som gennemsnittet. Det kan gøre det vanskeligt at bestemme et barns køn og kan have indflydelse på en persons seksuelle og reproduktive evne. Eng. udtryk ”disorders of sexual differentiation” og ”disorders Læs mere …

Kønsuoverensstemmelse

Mangel på overensstemmelse mellem det ved fødslen tildelte køn og det oplevede/udtrykte køn. [Se også: Kønsinkongruens. Oplevet køn.]

Kønsvarians

Adfærd eller kønsudtryk, der ikke er i overensstemmelse med de dominerende kønsnormer for mænd og kvinder. Personer, der udviser kønsvarians kan f.eks. kaldes kønsvariante. Kommer af det engelske udtryk “gender variance”. [Se også: Normer.]

Kønsvariant

Fællesbetegnelse for variationer i køn udover det mandlige og kvindelige. Kommer af det engelske udtryk “gender variant”. [Se også: Androgyn. Boi. Butch. Drengepige. Femme. Gender bender. Genderfuck. Metroseksuel. Nonkonformt køn.]

Kønsvariation

Betegnelse, der bygger på den opfattelse, at transkønnethed er en naturlig variation. [Se også: Transkønnet.]