Monoseksuel

Person, som er seksuelt, romantisk og/eller følelsesmæssigt tiltrukket af personer af ét køn (dvs. heteroseksuelle eller homoseksuelle). [Se også: Romantisk orientering. Seksuel orientering.]

Monosexisme

Den opfattelse, at man kun kan være tiltrukket af ét køn, og at personer tiltrukket af mere end ét køn (eks. biseksuelle, panseksuelle, omniseksuelle og polyseksuelle) derfor ikke findes. Opfattelsen kan give grundlag for diskrimination af ikke-monoseksuelle både i heteroseksuelle og homoseksuelle miljøer. [Se også: Læs mere …

Morris syndrom

Kendetegnet ved en tilstand med mandlige arveanlæg, men kvindelige fremtrædelsesformer. Dvs. personer med syndromet er kvinder, både psykosocialt og med hensyn til udseende, på trods af de mandlige arveanlæg. De får ydre kvindelige kønsorganer og udvikler kvindelige bryster og kropsformer. De vil mangle indre kvindelige Læs mere …

MSM

Eng.: Men who have sex with men. På dansk: Mænd, der har sex med mænd. Initialord, der især anvendes i helbredsundersøgelser. Termen siger intet om, hvordan disse personer selv betegner deres seksuelle orientering.

MSMW

Eng.: Men who have sex with men and women. På dansk: Mænd, der har sex med mænd og kvinder. Initialord, der især anvendes i helbredsundersøgelser. Termen siger intet om, hvordan disse personer selv betegner deres seksuelle orientering.

MTF

Eng. Initialord for Male to Female (mand til kvinde). [Se også: Transkvinde.]

MtK

Initialord for Mand til kvinde transkønnet person. [Se også: Transkvinde].

MTN

Eng. initialord for Male to Neutrois (mand til neutrois).

Multidiskrimination

Når en person udsættes for diskrimination eller chikane af flere årsager. Det kan være på grund af pågældendes kønsidentitet eller seksuelle orientering kombineret med, at pågældende er handicappet eller pågældendes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller alder. [Se også: Dobbelt diskrimination. Hadforbrydelse. Mobning.]

Multikønnet

Se Polykønnet. Kommer af det eng. udtryk ”multigender”.

Multiseksuel

Begreb vedr. seksuel orientering med flere betydninger. Én betydning af begrebet er en person, der er seksuelt tiltrukket af personer af mere end ét køn. Begreber, der relaterer sig til det multiseksuelle begreb kan f.eks. være biseksualitet, panseksualitet, omniseksualitet og polyseksualitet. Det modsatte af monoseksuel. Læs mere …