Gay bashing

Eng. udtryk for fysisk eller verbalt overfald på homoseksuelle motiveret på grund af – eller ud fra en antagelse om – disses seksuelle orientering.

Overfaldene er oftest yderligere motiveret af en antagelse om, at ofrenes seksualitet er sygelig eller forkert.

[Se også: Hadforbrydelse.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®