Hjemmeinsemination

Insemination man selv foretager under private forhold og uden sundhedspersoners medvirken. Juridisk er der ingen forskel på hjemmeinsemination og samleje.

[Se også: Jordemoderklinik.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®