Klein Grid

Model for seksuel orientering udarbejdet af Fritz Klein og først beskrevet i hans bog ”The Bisexual Option” udgivet i 1978.

Som svar på kritikken over for Kinsey-skalaen, opstillede Klein en multidimensional model, der undersøger seksuel orientering i forhold til fortiden, nutiden og den idealiserede fremtid for så vidt angår syv faktorer hver, dvs. i alt 21 værdier.

De syv faktorer er:

  1. Seksuel tiltrækning
  2. Seksuel adfærd
  3. Seksuelle fantasier
  4. Emotionelle præferencer
  5. Sociale præferencer
  6. Livsstilspræference
  7. Selvidentifikation

Det eng. navn på modellen er ”Klein Sexual Orientation Grid” og forkortes KSOG.

[Se også: Model for primær og sekundær seksuel tiltrækning. OBI-modellen. Seksuel identitet.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®