Pater est-reglen

Formodningsregel om, at en ægtemand er far til et barn født af hans hustru.

Pater est-reglen er latinsk og lyder: Pater est quem nuptiae demonstrant.

Formodningsreglen er todelt:

  1. At hustruen har haft samleje med ægtemanden på barnets undfangelsestidspunkt
  2. At ægtemanden er fader til barnet.

Ved en faderskabssag kan der føres bevis mod disse formodninger, herunder genetisk bevis mod faderskabet, med den virkning, at ægtemandens faderskab udelukkes, eller det bevises, at en anden er far til barnet.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®