Skolioseksuel

Person, der er seksuelt tiltrukket af personer med en non-binær kønsidentitet eller person med en non-binær kønsforståelse, der er seksuelt tiltrukket af personer uanset disses køn.

Der er delte meninger om, hvorvidt skolioseksuel skal forstås på den ene eller anden måde, men førstnævnte betydning benyttes oftest.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®