WSW

Eng.: Women who have sex with women. På dansk: Kvinder, der har sex med kvinder.

Initialord, der især anvendes i helbredsundersøgelser. Termen siger intet om, hvordan disse personer selv betegner deres seksuelle orientering.

[Se også: KSK.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®