X0/XY, X/XY mosaicisme

Kønskromosomfejl, hvor personen både har celler med normale mandlige kønskromosomer og celler med kønskromosomer, som svarer til det, man ser hos piger med Turners syndrom.

Kromosomfejlen kan enten være fundet gennem undersøgelser under graviditeten, eller den kan være fundet efter fødslen, ofte pga. afvigelser i barnets primære kønskarakterer.

Skulle mosaiktilstanden findes i en fostervandsprøve, så viser undersøgelser, at der er 90-95 % sandsynlighed for, at fosteret udvikler sig med normalt udseende primære kønskarakterer, og 5-10 % sandsynlighed for, at barnet er interkønnet eller har Turners syndrom.

[Se også: Biologisk køn. Klinefelters syndrom. Morris syndrom. Ved fødslen tildelt køn.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®