Timeline 3

LGBT historie i Danmark

2006
2006

Landsforeningen er første LGBT-organisation med NGO-status i FN

På grund af udfordringerne med at få NGO-status for Landsforeningens internationale paraplyorganisation ILGA søgte en række gamle veletablerede LGBT-organisationer – det var Landsforeningen, RFSL fra Sverige, LLH fra Norge, COC fra Holland, LSVD i Tyskland, HOSI Wien, ILGA-Europe, CGLQ fra Canada m.fl. – NGO-status hos FN hver for sig for at sikre, at LGBT synspunkter blev fremført i FN. Steffen Jensen fortæller: Vi indgav ansøgningen i maj 2005. Det var i sig selv et større..Læs mere

2012
2012

Folkekirken og Landsforeningen

Et af de områder, som ikke var omfattet af Partnerskabsloven, var folkekirken. Det var helt bevidst fra Landsforeningens side. Bent Hansen forklarer: ”Vi var helt klar over, at hvis vi havde fremsat et ønske om at kunne indgå partnerskab i kirken, så ville vi aldrig have kunnet fastholde flertallet i Folketinget og få loven vedtaget.” Da loven var vedtaget, nedsatte foreningen derfor et udvalg, som skulle se på mulighederne for at få folkekirken til at..Læs mere