Timeline 3

LGBT historie i Danmark

1981
1981

Sygdomsklassifikation – psykisk sygdom

Efter at den internationale organisation IGA (nu ILGA) var blevet oprettet i 1978, drøftede man ved møderne at fastlægge en strategi for at få slettet diagnosen ’homoseksualitet’ som en psykisk sygdom i WHOs internationale sygdomsklassifikation. Det betød, at vi også i Landsforeningen begyndte at interessere os for sagen. Det viste sig, at langt de fleste lande almindeligvis blindt fulgte WHOs diagnoseoversigt; men faktisk var det muligt at justere den nationale oversigt, hvis sundhedsmyndighederne i det..Læs mere

1981

Endelige ligestilling i strafudmålingen

Efter mange års pres fra Landsforeningen, blev diskriminationen mod homoseksuelle i strafudmålingen ved sædelighedsforbrydelser endelig afskaffet i 1981. Selv om ”den grimme lov” var blevet ophævet i 1965 rummede straffeloven stadig i 1980 bestemmelser om, at visse ”forbrydelser mod kønssædeligheden” og ”tvangsmæssig gennemførelse af seksuelle forhold” havde højere strafferammer for homoseksuel adfærd end for heteroseksuel adfærd. Efter pres fra Landsforeningen fremsatte Det Radikale Venstre et lovforslag i Folketinget i 1981, som fjernede disse forskelle. Forslaget..Læs mere

1981

Hiv/aids-arbejdet – en start i blinde

Sygdommen aids blev erkendt i 1981, og den medførte en helt ny og alvorlig – til tider meget trist – stemning i homo-miljøet, hvor bøsser blev alvorligt syge og døde. På den anden side skete der også en oprustning i miljøet, hvor Landsforeningen fik en ny, vigtig opgave som bindeled mellem de offentlige instanser og de berørte. Vi var ”med” allevegne i udviklingen af den danske indsats, og de organisationer som Landsforeningen satte i gang,..Læs mere

1982
1982

Første Pan Blad som tabloid

I 1982 blev Pan Bladet professionaliseret med nyt layout og annoncesalg. I 1982 blev det efter en lang debat i foreningen, hvor navnlig de lesbiske var meget forbeholdne, besluttet at forsøge at forbedre Pan Bladets økonomi ved en mere professionel tilgang til annoncesalg. Hidtil havde der kun været små rubrikannoncer og kontaktannoncer. Samtidig overgik bladet til tabloidformat og blev omdelt gratis i miljøet, på barer m.v. Der blev ansat en annonceagent, og efter en lidt..Læs mere