Timeline 3

LGBT historie i Danmark

1983
1983

Pinsekarnevallerne gør sit indtog

1983 var året, hvor det første pinsekarneval blev afholdt på Pan Club. I løbet af de næste år blev det et kæmpe tilløbsstykke. Lær her interview med Kurt Sandau, en af mændene bag. Pinsekarnevallerne opstod i første halvdel af 80’erne og fortsatte i 3-4 år i Indre By i København. Det startede i det små, men blev med årene større. Især da pinsen faldt sent i 1984 kunne det ses på deltagertal og omsætning. Da..Læs mere

1984
1984

Landsforeningen modtager IKEA-prisen – “Den Gyldne Stol”

En flot hædersbevisning – flottere end først troet. Læs om forviklingerne her. I 1984 blev IKEA-prisen, som bestod af Den Gyldne Stol og et kontant beløb, uddelt til tre: Cirkus Benneweis v/Eli Benneweis Landsforeningen v/Henning Sandau Forfatteren Poul Ørum Ledelsen i Landsforeningen var bekymrede for, om modtagelse af prisen ville blive kritiseret af Landsforeningens medlemmer, som kunne se modtagelsen som en legitimering af IKEA som virksomhed. Begrundelsen for, at foreningen skulle have prisen, blev dog..Læs mere

1984

Homokommissionen – hvor mindretallet vandt

Folketinget pålagde i maj 1984 den daværende borgerlige regering at nedsætte en kommissionen til at belyse forholdene for bøsser og lesbiske i Danmark. Det blev en af de første gange, hvor folk fra Landsforeningen for alvor fik deres gang på Christiansborgs gange og oplevede det politiske liv indefra – og forud for nedsættelsen var også gået et lille politisk spil med foreningen som igangsætter. Landsforeningen har beskæftiget sig med lovgivning i hele sin levetid, men..Læs mere

1985
1985

AIDS-fondet

Det kendte AIDS-Fondet blev oprettet i 1985. Landsforeningen havde fået god kontakt til de sundhedsfaglige beslutningstagere på det kliniske område, især overlægerne på de hospitalsafdelinger i København (Rigshospitalet og Hvidovre Hospital), hvor aids dengang var de store behandlingssteder i Danmark og vedblev med at være det, selv om epidemien desværre også spredtes videre rundt i landet, især til de større byer. Der var utilfredshed med den daværende regerings manglende vilje til at se et alvorligt..Læs mere