Timeline 3

LGBT historie i Danmark

1985
1985

Aids-Info, Fyn

I begyndelsen af 1980’erne fik Landsforeningens Fynsafdeling en ny kreativ, karismatisk og energisk formand: Poul Madsen, og han indså også hurtigt, hvilken fare aids-situationen kunne blive for det bøsse-lesbiske miljø på Fyn. Han gik derfor i gang med at mobilisere og uddanne lokale frivillige til at oplyse om aids. Han forhandlede med politikerne i Fyns Amt om bevilling til oprettelse af Aids-Info, Fyn, som også omfattede penge til oprettelse af en oplysningstelefon med frivillig døgnbetjening...Læs mere

1986
1986

Aids-Linjen

Efterhånden som smittespredningen tog til i begyndelsen af 1980’erne, steg også antallet af telefonopkald til Landsforeningen. Fortvivlede mennesker, som havde mange spørgsmål om denne mystiske sygdom, som tilsyneladende især ramte bøsser. Det føltes derfor naturligt at kontakte bøssernes organisation – som naturligvis måtte vide besked. Det gjorde vi selvfølgelig ikke, og vi kunne lige så lidt som lægerne svare på alle spørgsmålene. Foreningens ledelse hentede inspiration i USA, hvor effektivt oplysende telefontjenester ”aids-hotlines” fungerede. De..Læs mere

1986

STOP AIDS-kampagnen

Landsforeningens veneriske udvalg havde allerede fra midt i 70’erne produceret oplysende pjecer om kønssygdomme, især syfilis, gonorré og klamydia, til uddeling i bøssemiljøet: Barerne, saunaerne og de såkaldte ”suttebikse” mv. Nu skulle indsatsen kraftigt styrkes med oplysning om aids, og en stor gruppe af frivillige skulle mobiliseres og uddannes til at varetage opgaven. Københavns Kommune bevilgede de første penge, så Landsforeningen i 1986 kunne ansætte sin første aids-konsulent. Det blev den nyuddannede læge Jan Fouchard,..Læs mere

1986

Arveafgift ligestilles for homo- og heteroseksuelle

Efter ”Homokommissionens” forslag blev reglerne om arveafgift for homoseksuelle par ligestillet med heteroseksuelle par i 1986. Arveafgiften har gennem hele Landsforeningens eksistens og indtil lovændringen i 1986 været et alvorligt problem, som foreningen løbende arbejdede med. I 1986 vendte bøtten så i Homokommissionen. I en særskilt betænkning foreslog kommissionen i 1986 en ændring af arveafgiftsloven, så en samlever af samme køn i visse tilfælde blev stillet bedre end hidtil i forhold til betaling af arveafgift...Læs mere