Arveafgift ligestilles for homo- og heteroseksuelle

Efter ”Homokommissionens” forslag blev reglerne om arveafgift for homoseksuelle par ligestillet med heteroseksuelle par i 1986.

Arveafgiften har gennem hele Landsforeningens eksistens og indtil lovændringen i 1986 været et alvorligt problem, som foreningen løbende arbejdede med. I 1986 vendte bøtten så i Homokommissionen.

I en særskilt betænkning foreslog kommissionen i 1986 en ændring af arveafgiftsloven, så en samlever af samme køn i visse tilfælde blev stillet bedre end hidtil i forhold til betaling af arveafgift.

Hidtil var bøsser og lesbiske omfattet af en stærkt progressiv arveafgiftsskala, hvorfor det ofte var ganske betydelige beløb, den efterlevende i et bøsse- eller lesbisk forhold skulle udrede i afgift til det offentlige.

Homokommissionen anså derfor arveafgiftsområdet som et af de enkeltområder, hvor behovet for en lettelse af situationen for bøsser og lesbiske var mest påtrængende.

Der var ikke enighed i kommissionen, men faktisk blev det mest “vidtgående” forslag ført videre, så Folketinget den 4. juni 1986 vedtog en lov om ændring af lov om afgift af arv og gave, hvorved homoseksuelle forhold blev ligestillet med heteroseksuelle forhold.

En stor sejr for Landsforeningen efter mangeårig kamp.

Bent Hansen, Steffen Jensen, Henning Sandau og Kurt Sandau