”Den grimme lov” ophæves

Efter fire år ophæves ”den grimme lov” og diskriminationen mod homoseksuel prostitution ophørte.

I 1961 indførte Folketinget under Hans Hækkerup straffelovens §225 stk. 4 om kriminalisering af kønslig omgang og hævede den seksuelle lavalder for homoseksuelle fra 18 til 21 år, hvis der var penge eller gaver involveret.

Målet var at lovgive mod mandlig prostitution, men i realiteten var det en diskrimination mod mandlig homoseksuel prostitution. Loven kriminaliserede homoseksuelle som havde sex med mænd under 21 år, hvis der var transaktioner som penge eller gaver involveret. Der fandtes ikke en tilsvarende lov mod heteroseksuel eller kvindelige prostitution.

Loven blev hurtigt døbt ”Den grimme lov” i offentligheden og allerede i1965 blev den afskaffet igen.
I 1967 blev homo- og heteroseksuelle ligestillet i prostitutionslovgivningen.

Kilde: Kvinfo

http://kvinfo.dk/webmagasinet/da-bosserne-blev-forfulgt-af-den-grimme-lov