Folkekirken og Landsforeningen

Et af de områder, som ikke var omfattet af Partnerskabsloven, var folkekirken. Det var helt bevidst fra Landsforeningens side.

Bent Hansen forklarer: ”Vi var helt klar over, at hvis vi havde fremsat et ønske om at kunne indgå partnerskab i kirken, så ville vi aldrig have kunnet fastholde flertallet i Folketinget og få loven vedtaget.”

Da loven var vedtaget, nedsatte foreningen derfor et udvalg, som skulle se på mulighederne for at få folkekirken til at acceptere selve institutionen ‘Partnerskab mellem to personer af samme køn’.

Derfor skrev udvalget til landets bisper for at få belyst deres holdning til partnerskabsloven og til homoseksualitet i det hele taget. Deres svar var meget forskellige lige fra total afvisning til mere imødekommende holdninger.

”Vi tog kontakt til en række politikere og var adskillige gange til foretræde for folketingets kirkeudvalg. Vores anstrengelser resulterede i, at bisperne i 1995 besluttede at nedsætte et udvalg, som bl.a. skulle udrede mulighederne for ‘en kirkelig velsignelse af registreret partnerskab’.” Fortæller Bent Hansen

To år efter udgav udvalget rapport om sit arbejde. Det var en særdeles progressiv og fremsynet rapport, som f.eks. opstillede tre eksempler på, hvordan et ritual kunne gennemføres omfattende såvel tilspørgelse som håndspålæggelse, hvilket var et indtrængende ønske fra Landsforeningens side. Desværre afviste bisperne at følge udvalgets anvisninger til stor irritation og vrede både i Landsforeningen og i mange medier.

Herefter udviste mange par, som ville indgå partnerskab og samtidig ville have en kirkelig velsigne, stor kreativitet for at få opfyldt begge ønsker. Dels kunne de invitere en kommunal giftefoged til at registrere deres partnerskab i våbenhuset i den kirke, hvor præsten bagefter inde i selve kirke ville velsigne deres netop indgåede partnerskab.

Der skulle gå endnu nogle år, før partnerskabet fik alle ægteskabets rettigheder, og ægteskab mellem to personer af samme køn også kan indgås i folkekirken (2012).

Dog kan præster nægte at vie to personer af samme køn, hvis det er imod deres egen overbevisning.

Bent Hansen