Homokommissionen: ”Lyst eller Nød? – Kvinders og mænds homoseksualitet

Den første Homokommission udkommer med sin redegørelse ”Lyst eller nød?”.

I september 1986 udsendte Homokommissionen redegørelsen “Lyst eller nød? – Kvinders og mænds homoseksualitet”. Redegørelsen var udarbejdet af Henning Bech og Karin Lützen. Den indeholder en gennemgang af problemstillinger og konklusioner fra den videnskabelige litteratur om homoseksualitet og bøssers og lesbiskes livsform. I konklusionen stiller de to forfattere forslag til yderligere udrednings- og undersøgelsesarbejde. De to forfattere var foreslået af Landsforeningen.

Redegørelsen blev fulgt op med gennemførelse af en dybtgående interviewundersøgelse af danske bøssers og lesbiskes livs- og kulturformer. Undersøgelsen blev ledet af en styregruppe med Socialforskningsinstituttet i formandsrollen og med bl.a. Preben Hertoft som medlem.

Resultatet blev to bøger: “At prøve lykken. 25 lesbiske livshistorier” af Karin Lützen og “Mellem mænd. 20 livshistorier om lyst til andre mænd” af Henning Bech. Begge bøger udkom på forlaget “Tiderne Skifter” i hhv.1988 og 1989.