Homoseksualitet for mænd er ikke længere kriminelt

I 1933 blev homoseksuelle forhold mellem mænd endelig afkriminaliseret.

Som et resultat af vedtagelsen af Borgerligt Straffelov fra 1930 blev homoseksuelle forhold afkriminaliseret i 1933. Lavalderen for heteroseksuelle forhold blev sat til 15 år og i forførelsestilfælde til 18 år, mens den for homoseksuelle forhold blev sat til 18 år og i forførelsestilfælde til 21 år.