Myretuen i Knabrostræde 3

Huset i Knabrostræde udviklede sig til at være en myretue af ind- og udgående aktivister.

Med købet af Knabrostræde i 1980 fik alle, der ville, plads og velegnede omgivelser lige i smørhullet af Indre By i København at boltre sig på, når de var blevet aktive i Landsforeningen. Det kom der meget ud af. Det er svært at forestille sig, at der var kommet så ekstraordinært meget ud af det uden de velegnede og indbydende faciliteter i Knabrostræde.

Huset blev et kulturelt, politisk og socialt aktivitetscenter, hvor alle bøsse-lesbiske grupperinger i Landsforeningen havde adgang til møde- og produktionsfaciliteter. Og de blev brugt, ikke mindst PAN Café og PAN Disco i side- og baghusene.

I midten af 1980’erne så placeringen af de enkelte grupper sådan ud:

Da 3. og 4. sal i baghuset – over caféen – blev frigjort, flyttede Pan Bladets redaktion ind, fordi der her også var plads til layout af bladet.

I forhusets kælder bibliotek og arkiv og bogcafé.  På 3. sal mødelokaler, produktionslokaler, mødefaciliteter, kontorer til ansatte og Radio Rosa. Her var aktiviteter fra tidlig morgen til sen aften.

Her mødtes de mange aktive grupper og aktivister, også flere end der nævnes her. Men listen nedenfor giver et indtryk af mangfoldigheden i aktiviteterne.

Hovedbestyrelsen og hovedbestyrelsens forretningsudvalg. Aids-aktionsudvalget. Gå-Ud-grupperne. Rådgivningen og Pan Information. Redaktionen af Pan-bladet. Faglige ligestillingsgrupper for bøsser og lesbiske. Forlaget Pan. Bogklubben. Aftenskolen for bøsser og lesbiske. Pan Idræt. Forberedelses-gruppen af filmfestivalen. Venerisk udvalg. Sociale grupper og basisgrupper. Kvinder over 40. Internationalt udvalg. Bygge- og Støttefonden. Og ikke mindst Københavnsafdelingen og afdelingens mange aktivister og grupper.

På et tidspunkt flyttede rådgivningen af diskretionshensyn til lokaler på en anden etage, da de blev frigjort.

Henning Sandau