Sygdomsklassifikation – psykisk sygdom

Efter at den internationale organisation IGA (nu ILGA) var blevet oprettet i 1978, drøftede man ved møderne at fastlægge en strategi for at få slettet diagnosen ’homoseksualitet’ som en psykisk sygdom i WHOs internationale sygdomsklassifikation. Det betød, at vi også i Landsforeningen begyndte at interessere os for sagen. Det viste sig, at langt de fleste lande almindeligvis blindt fulgte WHOs diagnoseoversigt; men faktisk var det muligt at justere den nationale oversigt, hvis sundhedsmyndighederne i det pågældende land godkendte det. Derfor begyndte vi intenst at påvirke sundhedsstyrelsen og psykiaterne i sundhedssystemet samt skrive indlæg til pressen om det forkastelige i, at man i Danmark stadig betragtede homoseksualitet som en psykisk sygdom. Efter mange møder med autoriteterne, lykkedes det os i 1981 at få slettet diagnosen, som havde nummer 302.09 i oversigten.

Imidlertid prøvede nogle psykiatere i systemet at snyde på vægten, idet de internt udsendte en melding om, at diagnosen godt stadig kunne anvendes, hvis den pågældende homoseksuelle psykiske patient selv godkendte det. Heldigvis var der også psykiatere, som var loyale over for Landsforeningen, og de underrettede os om denne omgåelse af den overordnede beslutning.

På vores opfordring udsendte Sundhedsstyrelsen herefter en præcisering, som kaldte psykiaterne til orden. Ved et pennestrøg var vi alle blevet raskmeldte.

Bent Hansen