Viden og materialer

  • – LGBT Biblioteket, der er LGBT Danmarks eget bibliotek. Biblioteket understøtter LGBT Danmarks oplysningsarbejde ved at indsamle, formidle og tilgængeliggøre litteratur, der beskæftiger sig med lgbt-området, samt ved at hjælpe skoleelever, studerende og forskere med råd og vejledning til opgaver og forskningsprojekter. Biblioteket afholder desuden åbne forfatteraftener med danske lgbt-forfattere.
  • – LGBT Ordbogen, som er LGBT Danmarks hjælp til alle, der arbejder med lgbt++ spørgsmål, og som har brug for viden og afklaring om de mange begreber, der findes på lgbt-området.
  • – Den lille grønne om LGBT, der er et lille hæfte, som på en visuel og pædagogisk måde forklarer, hvad der er op og ned på begreber som seksuel orientering og kønsidentitet.
  • LGBT-kompetencegruppen, som ud fra en normkritisk tilgang udvikler undervisningsmaterialer og tilbyder undervisning om lgbt-området til voksne.
Webportalen, www.lgbtnet.dk, som vedligeholdes og opdateres af LGBT Danmark, indeholder materiale og informationer om lgbt-forhold og –emner i Det globale syd samt en række internationale konventioner og rekommendationer.

Panbloggen er LGBT Danmarks websted til dokumentation af vores politiske arbejde og den politiske udvikling på lgbt-området i øvrigt, både i Danmark og internationalt. Her kan du blandt andet finde:
  • de mange høringssvar foreningen har afgivet i forbindelse med ny lovgivning
  • vores korrespondance med ministre og myndigheder
  • pressemeddelelser
  • pjecer, præsentationer og rapporter
  • oversigtsartikler om politiske emner

LGBT Danmark har udgivet en håndbog, om hvordan man arbejder med køns- og seksuelle minoriteter i udviklingsarbejdet.

Håndbogen kan downloades fra webportalen på dansk: Håndbog om seksuel orientering og kønsidentitet i udviklingssamarbejde eller engelsk: Sexual Orientation and Gender Identity in Development Cooperation.