Behandlingsgaranti bør også gælde transkønnede

Transkønnede venter i årevis på at få den rette behandling. Derfor opfordrer LGBT Danmark sundheds- og ældreminister Sofie Løhde til at lade behandlingsgarantien omfatte transkønnede.

Det kan tage måneder og år for transkønnede at få den behandling. Derfor vil LGBT Danmark have sundhedsministeren til at lade transkønnede være omfattet af behandlingsgarantien, hvilket ikke er tilfældet i dag. Netop nu er sundhedsministeriet ved at ændre bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling. Som det er i dag, er kønsskifteoperation jf. bekendtgørelsens § 21 specifikt undtaget fra ”udrednings- og behandlingsgarantien”. LGBT Danmark foreslår derfor i sit høringssvar, at ministeriet fjerner ordet ”kønsskifteoperation” i § 21 i den nye bekendtgørelse, således at denne behandling bliver omfattet af den nye bekendtgørelses §§ 13, 14 og 19.

”Da enhver behandling af transkønnede begrundet i deres transkønnethed betragtes som et led i en kønsskifteoperation, har transkønnede ingen udrednings- og behandlingsgaranti. En ændring af bekendtgørelsen vil derfor betyde en markant forbedring af vilkårene for transkønnede i Danmark”, siger Linda Thor Pedersen.

Som en konsekvens af undtagelsen oplever transkønnede ventetider mange gange i et udrednings-og behandlingsforløb. I et konkret eksempel, som ikke er enestående, har udrednings- og behandlingsforløbet varet i 33 måneder, og den pågældende venter stadig på at få foretaget selve operationen, selv om tilladelsen dertil blev givet den 29. januar 2016. Den reelle udredning og behandling har samlet varet i 12 måneder. Den endnu ikke foretagne kønsskifteoperation forventes at medføre en behandling (indlæggelse) på ca. 1 uge. De resterende 21 måneder var ventetid – og ventetiden er endnu ikke slut.

”Muligheden for at få transkønnedes behandling omfattet af behandlingsgarantien er meget vigtig for os. Som det er lige nu, trækkes behandlingen ud i urimelig lang tid. Da transkønnede ikke er omfattede af behandlingsgarantien, kommer vi hele tiden bag i køen. Det er ikke sundt for de mange mennesker, som har brug for at leve som hele mennesker”, siger Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson.

Læs LGBT Danmarks høringssvar

Læs rapporten transpersoners adgang til sundhedsydelser