Fremragende oversigt over situationen for LGBTI-personer over hele verdenen

ILGA World – International Lesbian, Gay, Bisexual, trans and Intersex association – har udsendt sin årlige rapport State-sponsored homophobia.

Den er på 530 sider og indeholder en mængde viden om bl.a. international menneskerettighedslovgivning, artikler med globale og regionale perspektiver, fx om forholdene i Afrika, om tilbageslaget i USA under Trump, afkriminaliseringen i Indien og en masse andre spændende artikler.

Derudover indeholder rapporten lister over lande, som fx anerkender ægteskab og/eller partnerskab for to personer af samme køn, anerkender adoption, beskytter mod diskrimination, mod hate speech m.m., og lande, som har forbud mod homoseksualitet og deres straframmer – og meget mere. Alle lande, der kriminaliserer homoseksualitet, gennemgås detaljeret i rapporten.