Kampen for unges ret til juridisk kønsskifte fortsætter

Social- og Indenrigsudvalget har bevilliget LGBT Danmark foretræde for at diskutere juridisk kønsskifte til unge under 18. LGBT Danmark fortsætter arbejdet trods ministers afvisning.  

LGBT Danmark vil 17. november forsøge at overbevise Folketingets Social- og Indenrigsudvalg om, at det skal være muligt for unge under 18 at få juridisk kønsskifte. LGBT Danmark arbejder for, at børn og unge skal kunne skifte køn enten ved egen vilje eller ved deres forældres samtykke. Forslaget går ud på, at unge selv skal kunne ansøge om juridisk kønsskifte, fra de er fyldt 15 år, mens børn og unge under 15 år skal kunne få juridisk kønsskifte med deres forældres eller værges samtykke.

”Vi har brug for at overbevise politikerne om, at de unge transkønnede skal anerkendes og skal tages seriøst. Som det er nu, anerkender staten ikke unge transkønnede. Det medfører for det første psykisk mistrivsel, men også en konkrete problemer i dagligdagen i forhold til, at der er uoverensstemmelse mellem kønnet på papiret og kønsudtrykket,” påpeger Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson i LGBT Danmark.

Hun forklarer, at i takt med, at der sker en aftabuisering af transkønnede, vil flere turde stå frem og kræve anerkendelse. Det vil øge presset på at få ændret reglerne for juridisk kønsskifte.

”Lige nu er vi vidner til en situation, hvor det store flertal undertrykker et mindretals ønsker. Det eneste rigtige er at  give ligestilling og anerkende vores rettigheder,” udtaler Linda Thor Pedersen.

Karen Ellemann afviser transrettigheder
Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har tidligere afvist LGBT Danmarks forslag om at give unge lov til juridisk kønsskifte, da der ifølge hende kun foreligger lidt viden på området. Linda Thor Pedersen er skuffet over ministerens afvisning.

”Nogle mennesker oplever en uoverensstemmelse mellem det køn, de tildeles ved fødslen og deres kønsidentitet. Ministerens synspunkt viser en manglende forståelse for transkønnede, og vi vil nu søge opbakning til bedre psykisk trivsel et andet sted,” siger Linda Thor Pedersen.

Karen Ellemann har også afvist at afskaffe reflektionsperioden på seks måneder, som LGBT Danmark også vil have fjernet. Perioden blev indført for at forhindre fejlbeslutninger.

”Med hensyn til kravet om en refleksionsperiode på seks måneder er det min opfattelse, at der ikke er grund til at afskaffe denne. Som bekendt var Venstre ikke fortaler for den model for juridisk kønsskifte, som blev gennemført for personer over 18 år. Vi havde hellere set en løsning, hvor der indgik en lægelig vurdering,” skrev Karen Ellemann i et brev til LGBT Danmark i begyndelsen af september.

LGBT Danmark tager skarpt afstand fra, at der skulle være brug for en lægelig vurdering i denne sammenhæng.

”Transkønnede er udmærket i stand til at varetage eget liv og har ikke brug for at blive sat under administration eller sygeliggjort,” understreger Linda Thor Pedersen.

Se LGBT Danmarks lovforslag til ændring af loven om Det Centrale Personregister

Læs Karen Ellemanns brev til LGBT Danmark