LGBT-Ligestilling på arbejdspladsen

FIU-Ligestilling har udgivet et informations- og værktøjsmateriale til tillidsvalgte og kollegaer om lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners ligestilling på arbejdspladsen. Denne pjece handler om hvordan, du som tillidsvalgt eller kollega kan arbejde med at øge ligestillingen og mindske diskriminationen af LGBT-personer på arbejdspladsen.

Læs pjecen her: LGBT_2_udgave.NET