Ny pjece klæder behandlere på til at gøre modstand mod Sundhedsstyrelsen

LGBT Danmark ser med stor bekymring på den udvikling i transkønnedes adgang til behandling, som Sundhedsstyrelsen lige nu arbejder på. Det udkast til en ny vejledning, der har været udsendt i høring, fastholder og i nogle tilfælde skærper den hidtidige praksis med langvarige, umyndiggørende forløb, hvor et behandlerteam med monopol i Danmark kan afvise at behandle patienter, uden at afgørelsen kan ankes.

LGBT Danmark mener modsat, at behandling skal være baseret på informeret samtykke og foretages af behandlere med kompetence på de enkelte behandlingsområder.

Derfor udgiver vi en pjece, med saglig oplysning til behandlerne om konsekvenserne af den igangværende udvikling med henblik på, at der også herfra kan komme modstand mod Sundhedsstyrelsens initiativ.

Det er nødvendigt, at der over en bred kam siges fra overfor denne udvikling, som fører til en videre umyndiggørelse af transkønnede, og som har meget vidtrækkende konsekvenser for den enkelte. Vi har selv helt afvist Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning og sågar kommet med vores eget forslag. Nu vil vi gerne hjælpe behandlerne til også at sige fra,” udtaler Vibe Grevsen, transpolitisk talsperson for LGBT Danmark.

– Vi opfordrer transkønnede og deres allierede til at informere om dette materiale til behandlere og andre, hvis arbejde for transkønnedes sundhed bliver begrænset af Sundhedsstyrelsens forslag.

Pjecen kan læses her (http://lgbt.dk/informeret-samtykke/), eller downloades som PDF fil, så du kan tage et print med til din behandler, når du taler med vedkommende.

Derudover har vi lavet en skabelon til en henvendelse til Sundhedsstyrelsen her (http://lgbt.dk/informeret-samtykke/). Den kan du bede din behandler og andre om at underskrive og indsende, og sende en selv.

Den kan bruges som den er, eller man kan lade sig inspirere til sin egen henvendelse. Underskriften må gerne inkludere grundlaget for at forholde sig til denne sag. F.eks. for behandlere og andre fagligt involverede; uddannelse og stilling, for pårørende; relation, skriv hvis man selv er transkønnet, eller skriv hvis man simpelthen er en bekymret medborger.

Den sendes til Sundhedsstyrelsen på sst@sst.dk (Eller Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S) og så beder vi om at man sender en kopi til LGBT Danmark på lgbt@lgbt.dk (eller LGBT Danmark, Postbox 1023, 1007 København K).

I kopien må man gerne oplyse, om vi må offentliggøre underskriverens navn her på siden, så andre kan se hvem der tilslutter sig. Ellers er kopierne kun til vores interne brug, så vi kan rette henvendelse til Sundhedsudvalget med spørgsmål til udviklingen i sagen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til os: lgbt@lgbt.dk.