Ny vejledning bør sikre bedre behandling af transkønnede

Sundhedsstyrelsen er i gang med at ændre ”Vejledning om udredning og behandling af transkønnede”. LGBT Danmark ønsker en vejledning, som sikre den bedste kønsmodificerende behandling for alle transkønnede.

Når Sundhedsstyrelsen udsender sin nye vejledning, bør den se væsentlig anderledes ud, end den gør i dag. Det mener LGBT Danmark, som vil have ændret vejledningen således, at behandlingen fremadrettet foregår med informeret samtykke. Den nuværende vejledning definerer langstrakte forløb og tvinger transkønnede ind i det psykiatriske system. Samtidig har vejledningen medført screening for blandt andet anoreksi, angst og depression og haft et unødvendigt stort fokus på seksualitet.

”Det er vigtigt, at behandlingen af transkønnede foregår værdigt, respektfuldt og så smidigt som overhovedet muligt. Behandlingen skal bidrage til, at man hurtigt kan komme videre i sit liv. Vi ved, at kønshormonbehandling og operationer forbedrer livskvaliteten for transkønnede markant”, udtaler Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson i LGBT Danmark.

Vejledningen skal ændres som følge af de problemer den har skabt. Sundhedsstyrelsen vil derfor sende et udkast til en ny vejledning i høring i løbet af efteråret.

LGBT Danmark er i dialog med Sundhedsstyrelsen om udformningen af den nye vejledning. Derfor har LGBT Danmark baseret på den nuværende lovgivning udarbejdet et forslag til en ny vejledning, som er sendt til Sundhedsstyrelsen. Forslaget kan downloades herunder.

Linda Thor Pedersen peger på især tre områder som kræver ændringer:

”For det første er transkønnethed ikke en psykisk sygdom, hvorfor der ikke skal foretages en psykiatrisk udredning forud for behandlingen.

For det andet skal kønshormonbehandling kunne foretages af den alment praktiserende læge eller efter henvisning fra denne hos en speciallæge.
Og for det tredje så skal der etableres et ordentligt rådgivningstilbud til personer, der er usikre på deres kønsidentitet.”

Læs LGBT Danmarks udkast til en ny vejledning om kønsmodificerende behandlinger

Læs rapporten transpersoners adgang til sundhedsydelser