Nye toner om transdiagnoserne?

Linda Thor Pedersen PortraitFolketinget har førstebehandlet forslaget om sletning af transdiagnoserne stillet af Alternativet og Enhedslisten. LGBT Danmark har indsendt et ændringsforslag, om at diagnoserne flyttes til et afsnit, hvor det ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand. Et forslag, som har begge partiers opbakning.

Landsforeningen fremsendte et brev forud for førstebehandling, og Sundhedsudvalget bad ministeren kommentere vores brev.
http://www.ft.dk/samling/20151/beslutningsforslag/b7/bilag/2/1601658/index.htm

Sundheds- og ældreminister, Sofie Løhde har i sin kommentar udtalt:
”Det er dog i denne forbindelse vigtigt at understrege, at der ikke er nogen sammenhæng mellem på den ene side behandling og udredning af transkønnede, og på den anden side placeringen af diagnosekoden for transseksualisme, DF 64.0”.
http://www.ft.dk/samling/20151/beslutningsforslag/b7/spm/3/svar/1307769/1610941/index.htm
Det glæder mig, at ministeren ikke ser et problem i ændre transdiagnoserne således, at de hverken kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand.

Sundhedsstyrelsens opbakning til ministerens svar er særdeles vigtig:
”Hvilken kode, der anvendes for registrering af den transkønnede, og hvor i kodesystemet denne kode er placeret, vil således ikke have betydning for tilrettelæggelsen af den faglige indsats for transkønnede, der ønsker kønsmodificerende behandling”.

De reaktionære sundhedsordførere, som ønsker at afvente WHO’s revision af diagnoserne, har mistet deres vigtigste argument.

Jeg anser det for en vigtig milepæl i kampen for bedre forhold for transkønnede.

Venlig hilsen
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson
LGBT Danmark