Ambiromantisk

Person med en non-binær kønsforståelse, der er romantisk tiltrukket af personer uanset disses køn, eller person, der er romantisk tiltrukket af personer med en non-binær kønsidentitet.

Der er delte meninger om, hvorvidt ambiromantisk skal forstås på den ene eller anden måde, men førstnævnte betydning benyttes oftest.

[Se også: Biromantisk. Panromantisk. Romantisk orientering. Romantisk tiltrækning.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®