Aseksualitet

Aseksuelle personer er på en måde ekstra udsatte minoriteter inden for seksualitetsområdet, idet samfundet gør sig en masse antagelser om personer, som det forventes, man lever op til (de såkaldte normer), og en af de stærkeste er, at man som person skal have lyst til og stræbe efter seksuelle forhold. Der findes endda et begreb for det:

Påbudt seksualitet er antagelsen om, at alle personer bør have eller bør ønske at have sex (af den socialt anerkendte slags). Antagelsen er noget, vi som personer er pålagt af udefrakommende normer, og er forskelligt fra begrebet seksualitet, der opdages indefra. Begrebet antyder, at du skal have sex, og du skal ønske at have sex, hvorimod seksualitet opstår dynamisk mellem personer, hvor de kan nå frem til en gensidig forståelse af, at de gerne vil have sex (med hinanden). De to begreber er ikke helt adskilte, idet trangen kan blive internaliseret, og dette kan resultere i tanker så som: ”Jeg vil ønske at ville have sex” og ”jeg vil ønske at ville have den sex, jeg får”. Overensstemmelse med trangen bliver den normative seksualitet, og afvigelse fra denne opleves som et pres såvel indefra som udefra.

Denne antagelse er specielt ødelæggende for personer i det aseksuelle spektrum (aseksuelle, demiseksuelle og gray-a), der i udgangspunktet sjældent eller aldrig nærer seksuelle følelser for andre personer.

På baggrund af det har vi derfor lavet dette appendiks specifikt om aseksualitet; dels for at samle den viden om området, der er indeholdt i denne ordbog, dels for at udbrede kendskabet til det.

Den 2. april 2016 blev der dannet en forening for aseksuelle – Foreningen for Aseksuelle i Danmark (FAD). Foreningen arbejder med synlighed, information og videndeling samt organiserer workshops og arrangementer for folk på det aseksuelle spektrum.

Seksuel orientering, romantisk orientering og krydsorientering

For mange er den romantiske orientering og den seksuelle orientering tilpasset hinanden, så kønnet (eller kønnene) på de personer, de forelskes i, også er kønnet (eller kønnene), de er seksuelt tiltrukket af. Nogle kan være romantisk tiltrukket af et andet køn end det, de er seksuelt tiltrukket af, også kaldet krydsorientering. Selv om romantisk anlagte aseksuelle teknisk set har to orienteringer, der ikke stemmer overens, så anser de ikke sig selv som hørende under dette begreb, fordi de ikke oplever seksuel tiltrækning overhovedet.

For de, der ikke oplever seksuel tiltrækning eller sjældent gør det, er det oftest deres romantiske orientering, der afgør, hvilket eller hvilke køn (hvis nogen) de er tilbøjelige til at forme romantiske relationer til.

Aseksuelle og seksuel trang

De fleste personer har et biologisk behov for seksuel aktivitet (seksuel trang), men størstedelen af aseksuelle personer er frastødt ved tanken om at have sex med en anden person, hvilket betyder, at en stor andel af aseksuelle samtidig er autoseksuelle og foretrækker onani frem for sex med andre personer. For mange er det forbundet med ubehag, men er nødvendigt for at give kroppen den udløsning, den har brug for.


Se de enkelte opslag i ordbogen for den fulde ordlyd af definitionen.

Begreber om aseksuelle personer:

Alloseksuel: Fællesbetegnelse for personer, der jævnligt oplever seksuel tiltrækning, dvs. dem, der ikke identificerer sig som aseksuelle eller gray-A. Bruges som regel i samtaler, hvor alloseksuelle personer skelnes fra aseksuelle

Antiseksualisme: Tro på, at sex og seksualitet er forkert eller bør undgås. Adskiller sig fra aseksualitet ved, at det er en overbevisning/tro, mens aseksualitet er en seksuel orientering. Ikke alle aseksuelle er antiseksuelle, og ikke alle antiseksuelle er aseksuelle.

Aro-ace: Eng. slangudtryk for en aromantisk aseksuel person.

Aseksualitets-typer: Oversigt over nogle af de forskellige typer, aseksuelle personer kan benytte til at beskrive sig selv med, og som vidner om, hvor forskellige aseksuelle kan være fra hinanden:

  • Indifferent aseksuel: Aseksuel person, der hverken har et ønske om at have sex eller nærer en særlig afsky over for dét, som vil få dem til at foretrække at undgå det. Dybest set, så er de neutrale over for tanken om personligt at deltage i seksuelle aktiviteter.
  • Afvisende aseksuel: Aseksuel person, der foretrækker at undgå deltagelse i seksuelle aktiviteter, men ikke er helt frastødt ved tanken.
  • Frastødt aseksuel: Aseksuel person, der ønsker at undgå at deltage i seksuelle aktiviteter og føler ubehag herved eller er direkte frastødt ved tanken herom.
  • Nonlibidoist: Person, der ikke har nogen sexlyst og derfor ikke oplever seksuelle drifter eller begær af nogen art.

Aseksuel (eng. slangudtryk – ace): Person, som ikke oplever seksuel tiltrækning til andre. En anden definition af udtrykket kan være en person, der ikke instinktivt er draget mod at søge seksuelle aktiviteter med en eller flere partnere uanset køn. At være aseksuel er ikke det samme som at leve i cølibat eller at mangle seksuel lyst. Da aseksuelle ikke oplever seksuel tiltrækning til andre, lader de oftest deres romantiske orientering være retningsgivende for, hvem de – om nogen – er interesserede i. Alfred Kinsey benyttede i sine bøger om seksuel adfærd en kategori benævnt ”X”, hvor han klassificerede dem, der var aseksuelle.

Autochorisseksuel: Person, der oplever en adskillelse mellem sig selv og den eller de personer, der er genstand for personens opstemthed. At være autochorisseksuel kan involvere seksuelle fantasier eller opstemthed som reaktion på erotik eller pornografi, men ethvert ønske om at deltage i de portrætterede seksuelle aktiviteter mangler. Det er meget forekommende blandt især aseksuelle personer, og en tilsvarende fornemmelse kan forekomme for aromantiske personer omkring romantiske fantasier (reaktionen kan komme af at se kærlighedsfilm eller læse romantiske noveller).

Demiseksuel: Personer, der sjældent eller aldrig oplever seksuel tiltrækning før de har dannet et stærkt følelsesmæssigt bånd til en anden.

Gray-A/grey-A: Person, der identificerer sig som værende et sted i ”gråzonen” (deraf navnet) mellem aseksuel og seksuel.

Sex-negativ: Se Antiseksualisme.

Sex-positiv: En tilgang til sex og den menneskelige seksualitet, der opfatter det fulde udbytte af seksuel interaktion som sundt og opløftende, og hvor enhver form og udtryk for seksualitet betragtes som potentielt positiv, så længe det er mellem samtykkende partnere.

Squish: Eng. udtryk for et platonisk crush på en anden person. Begrebet benyttes både i det aromantiske og i det aseksuelle miljø og beskriver følelsen af, at kunne lide nogen og ville være tæt på denne person, dvs. danne et tæt venskab med personen.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®