Binær kønsforståelse

Forståelse af, at kønnet består af to uafhængige og modsatte former af henholdsvis femininitet og maskulinitet.

Hvad angår kønsidentitet er de to former mand og kvinde (for børn: dreng og pige). Hvad angår kønsudtryk er de to former maskulin og feminin.

Denne kønsforståelse er meget fastlåst, og der kan ikke være flere end to former; der er ingen gråzoner mellem de to, og en person kan kun være enten det ene eller andet – ikke begge, hverkeneller eller noget mellem de to.

Det modsatte af en binær kønsforståelse er en non-binær kønsforståelse.

Kommer af det engelske udtryk ”gender binary”.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®