Ciskønnet

Person, hvis oplevede køn og kønsudtryk svarer overens med det køn, personen blev tildelt ved fødslen. Mange vil samtidig leve op til de sociale forventninger knyttet til deres køn, mens nogle vil forholde sig kritisk til disse forventninger. Det modsatte af transkønnet. Kommer af det Læs mere …

Cisnormativitet

Social norm og institutionaliseret antagelse om, at alle mennesker er ciskønnede. Et sådan normsæt marginaliserer personer, der ikke er eller ikke identificerer sig som ciskønnede. [Se også: Binær kønsforståelse. Cisheteronormativitet. Heteronormativitet. Normativ. Normer. Ved fødslen tildelt køn.]

Cissexisme

Diskrimination mod ikke-ciskønnede, som bygger på en udtalt eller underforstået tro på, at det at være ciskønnet er bedre end eller det eneste korrekte i forhold til andre kønsidentiteter eller kønsudtryk (religiøst, moralsk, socialt, følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt og/eller på anden vis begrundet); en bevidst eller ubevidst Læs mere …

Cisvestisme

Trang til at iklæde sig tøj af ikke-passende karakter, men tilhørende ens eget køn.

Dameimpersonatorer

Forældet betegnelse for dragqueen. Var i begyndelsen af 1930’erne betegnelsen for en mand, der i forbindelse med sceneoptræden iklædte sig kvindetøj. I dag anvendes det engelske ord ”dragqueen”.

Demi

Ord, der kan indsættes i seksuelle og/eller romantiske orienteringer for at antyde, at tiltrækningen til en person først sker efter, at der er dannet en følelsesmæssig forbindelse til personen. Et eksempel kan f.eks. være pandemiseksuel eller androdemiromantisk (hvor personen – uanset eget køn – er Læs mere …

Demigirl

Eng. betegnelse som nogle personer, der er tildelt kvindeligt køn ved fødslen, men som føler sig meget lidt knyttet til identiteten ”kvinde”, benytter til at beskrive deres kønsidentitet. Deres tilstand resulterer dog sjældent i fysisk ubehag ved deres krop – kønsdysfori. Betegnelsen kan også referere Læs mere …

Demiguy

Eng. betegnelse som nogle personer, der er tildelt mandligt køn ved fødslen, men som føler sig meget lidt knyttet til identiteten ”mand”, benytter til at beskrive deres kønsidentitet. Deres tilstand resulterer dog sjældent i fysisk ubehag ved deres krop – kønsdysfori. Betegnelsen kan også referere Læs mere …

DFAB

Eng. initialord for Designated Female At Birth (tildelt hunkøn ved fødslen). [Se også: Biologisk køn. FAAB. Ved fødslen tildelte køn.]

Dilatere

At udvide eller udstrække noget. For transkvinder, der har gennemgået en ”bottom surgery”, er det at dilatere en nødvendighed for at forhindre den nydannede vagina i at vokse sammen. widget id=”mla-text-widget-17″]

Disorders of sex development

På dansk: Kønsudviklingsforstyrrelse. Anatomiske/fysiologiske udviklingsforstyrrelser af de primære og sekundære kønskarakteristika. Forkortes ofte: DSD. [Se også: Interkønnet. Primære kønskarakterer. Sekundære kønskarakterer.]

Disorders of sexual differentiation

På dansk: Kønsudviklingsforstyrrelse. Medicinsk betegnelse, hvor kønsorganer ikke udvikles som gennemsnittet. Det kan gøre det vanskeligt at bestemme et barns køn og kan have indflydelse på en persons seksuelle og reproduktive evne. Forkortes ofte: DSD. [Se også: Interkønnet. Primære kønskarakterer. Sekundære kønskarakterer.]

DMAB

Eng. initialord for Designated Male At Birth (tildelt hankøn ved fødslen). [Se også: Biologisk køn. MAAB. Ved fødslen tildelte køn.]

Dobbeltkønnet

Person, der føler sit køn som både fuldstændig mandligt og fuldstændig kvindeligt. Alt afhængigt af situationen udtrykker dobbeltkønnede personer en kønstypisk adfærd, der opfattes som enten mandlig eller kvindelig. Mens f.eks. en androgyn person bevarer samme kønstypiske adfærd på tværs af situationer, så ændrer dobbeltkønnede Læs mere …

Drag artist

Eng. fællesbetegnelse for dragqueens og dragkings. Der er dragqueens og dragkings, som ikke ønsker at blive betegnet som dragqueen henholdsvis dragking, men foretrækker betegnelsen drag artist.

Dragking

Kvinde, som lejlighedsvist klæder sig som mand for at underholde og/eller udfordre sine egne eller andres grænser og forestillinger om køn; ofte karikerende og overdrevet både i påklædning, sprog og attitude. En dragking er ikke pr. definition hverken transkønnet eller homoseksuel, men kan være det. Læs mere …

Dragqueen

Mand, som lejlighedsvist klæder sig som kvinde for at underholde og/eller udfordre sine egne eller andres grænser og forestillinger om køn; ofte karikerende og overdrevet både i påklædning, sprog og attitude. En dragqueen er ikke pr. definition hverken transkønnet eller homoseksuel, men kan være det. Læs mere …

Dragshow

Optræden med dragqueens eller dragkings.

Drengepige

Pige, som udviser egenskaber eller adfærd, der typisk associeres med drenge. Det kan indebære at bære maskulint tøj og indgå i spil og aktiviteter, der i sin natur er meget fysiske, og som i mange kulturer anses for drenge-aktiviteter. Eventuelt har de også et maskulint Læs mere …

Enby

Eng. udtryk benyttet i miljøer for non-binære personer eller genderqueers som et kønsneutralt alternativ til dreng/pige. Udtrykket er baseret på en forkortelse af non-binær, N.B., og udtales ”EN-bee”. [Se også: Non-binær kønsforståelse. Non-binær kønsidentitet.]

Enbyfriend

Eng. udtryk i stil med “boyfriend” eller “girlfriend” til brug for dem, der dater personer, der er genderqueers, akønnede eller på anden måde falder uden for den binære kønsforståelse. [Se også: Enby. Non-binær kønsforståelse. Non-binær kønsidentitet.]