Aromantik

Aromantiske personer er på en måde ekstra udsatte minoriteter inden for romantikområdet, idet samfundet gør sig en masse antagelser om personer, som det forventes, man lever op til (de såkaldte normer), og en af de stærkeste er, at man som person skal have lyst til Læs mere …

Aseksualitet

Aseksuelle personer er på en måde ekstra udsatte minoriteter inden for seksualitetsområdet, idet samfundet gør sig en masse antagelser om personer, som det forventes, man lever op til (de såkaldte normer), og en af de stærkeste er, at man som person skal have lyst til Læs mere …

Biseksuel paraply

En biseksuel person er en, som er seksuelt, romantisk og/eller følelsesmæssigt tiltrukket af personer af mere end ét køn – ikke nødvendigvis på samme måde, ikke nødvendigvis i samme grad og ikke nødvendigvis på samme tid. Se de enkelte opslag i ordbogen for den fulde Læs mere …

Genderqueer

Eng. udtryk for en person, der ikke kan eller vil identificere sig som hverken mand eller kvinde eller som identificerer sig som både mand og kvinde. Fælles for genderqueers er, at de modsætter sig forestillingen om, at der kun findes to køn. Se de enkelte Læs mere …

Gynofil

En anden stavemåde for gynefil.

Ikke-binær kønsforståelse

Forståelse af, at kønnet består af en stor variation af kønsidentiteter eller kønsudtryk, som ikke passer ind i en binær kønsforståelse. Inden for denne model anses køn som mere og andet end udelukkende mandligt og kvindeligt; en person kan identificere sig som begge, hverken-eller eller Læs mere …

Interkøn

Hvad er interkøn? En interkønnet person er en, der har en medfødt variation i anatomisk køn. Kontoret for FN, højkommissær for menneskerettigheder, definerede det således tilbage i 2013: ”En interkønnet person er født med kønsanatomi, reproduktive organer og/eller kromosommønstre, som ikke passer med den typiske Læs mere …

Kønsidentiteter og kønsforståelser

At finde rundt i alle de forskellige kønsidentiteter kan være uoverskueligt, så derfor har vi her samlet en oversigt over de identiteter, der er listet i ordbogen. Ens kønsidentitet er ens egen vedholdende indre og individuelle oplevelse af dels sit køn (hvilket måske, måske ikke Læs mere …

Personlige pronominer

Han, ham, hans   Hun, hende, hendes   Hen, hem, hens – kønsneutralt pronomen Betydning 1: Erstatter ”hun eller han”, ”vedkommende” eller ”nogen af ukendt køn.” Eksempel 1: ”Hvis en elev vil klage, skal hen først gå til skolelederen.” Betydning 2: Refererer til en person Læs mere …

Romantisk orientering

At finde rundt i alle de forskellige romantiske orienteringer kan være uoverskueligt, så derfor har vi her samlet en oversigt over de orienteringer, der er listet i ordbogen. Ens romantiske orientering er ens vedvarende romantiske tiltrækningsmønster baseret på, hvem man forelsker sig i og bliver Læs mere …

Seksuel orientering

At finde rundt i alle de forskellige kønsidentiteter der findes, kan være uoverskueligt, så derfor har vi her samlet en oversigt over de identiteter, der er listet i ordbogen. Ens seksuelle orientering er ens vedvarende seksuelle tiltrækningsmønster baseret på, hvem man forelsker sig i og Læs mere …

TERF

Akronym for Trans-Ekskluderende RadikalFeminist (eng.: Trans-Exclusionary Radical Feminist). TERFs påstår at advokere for og varetage kvinders rettigheder, men bruger ofte deres platform på i stedet at begrænse transpersoners, specifikt transkvinders, rettigheder og være til skade for transpersoner. Nogle TERFs kalder sig ”kønskritiske feminister” – et Læs mere …

Tiltrækningsformer

I dag er begrebet tiltrækning oftest brugt i betydningen af på samme tid at være romantisk og seksuelt tiltrukket af en anden person. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at se det på den måde, da der er væsentlig forskel på de to former for tiltrækning, Læs mere …

Økoseksuel

Person, som ser sig selv som en del af en social miljøbevægelse, der fokuserer på et mere CO2-neutralt og bæredygtigt sexliv. Bevægelsens grundtanke er, at man skal gentænke måden, vi ser Jorden på – mere som en elsker end en moder. Bevægelsen er grundlagt af Læs mere …