Chikane

En uønsket optræden i relation til en persons race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap eller nationale, sociale eller etniske oprindelse, der finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.

[Se også: Diskrimination. Dobbeltdiskrimination. Hadforbrydelse. Hverdagsdiskrimination. Mobning.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®