Genderpivot

Eng. udtryk for skæringspunktet mellem flydende og dobbeltkønnede kønsidentiteter, hvor det ene af kønnene forbliver stagnerende, mens det andet varierer.

Som navneord kan det bruges til at definere en person (”min kønsidentitet er genderpivot”), mens det som udsagnsord indikerer et skift i identitet (”jeg genderpivoterer en del, så jeg foretrækker pronomenerne den/dem for tiden”).

[Se også: Flydende kønsidentitet. Situationsbestemt flydende kønsidentitet.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®