Hadforbrydelse

En kriminel handling begået på grund af – eller ud fra en antagelse om – offerets race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap eller nationale sociale eller etniske oprindelse.

Hadforbrydelsen kan bl.a. være af fysisk, psykisk eller verbal karakter, men også andre lovovertrædelser kan være begrundet i had mod en af de nævnte persongrupper.

Om offeret tilhører en af grupperne eller ej er uden betydning. Det er tilstrækkeligt, at gerningsmanden begår den kriminelle handling ud fra en opfattelse af, at det er tilfældet.

Hadforbrydelser adskiller sig fra andre forbrydelser, idet ofrene udelukkende udvælges på grund af deres faktiske eller formodede tilhørsforhold til en bestemt gruppe.

[Se også: Chikane. Diskrimination. Dobbelt diskrimination. Hadefuld tale. Hverdagsdiskrimination. Ligebehandlingsnævnet. Mobning.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®