Identitet

En persons (eller en bestemt gruppes) bevidsthed om egen personlighed og individuelle særpræg.

[Se også: Seksuel identitet.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®