Juridisk forælderskab

En juridisk sammenknytning af barn og forælder.

I lovgivningen tales om moderskab, faderskab og medmoderskab, og der er tale om slægtskab.

Forælderskab fastlægges ved anerkendelse eller dom (og ved formodning i ægteskaber mellem personer af modsat kønpater est-reglen). Slægtskabet styrer blandt andet arveforhold. Må ikke forveksles med forældremyndighed, der er et spørgsmål om at kunne træffe beslutninger om og på barnets vegne.

[Se også: Medfar. Medmor. Socialt forælderskab.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®