Kønsudviklingsforstyrrelse

Anatomiske/fysiologiske udviklingsforstyrrelser af de primære og sekundære kønskarakteristika.

Medicinsk betegnelse, hvor kønsorganer ikke udvikles som gennemsnittet. Det kan gøre det vanskeligt at bestemme et barns køn og kan have indflydelse på en persons seksuelle og reproduktive evne.

Eng. udtryk ”disorders of sexual differentiation” og ”disorders of sex development”.

[Se også: Primære kønskarakterer. Sekundære kønskarakterer.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®