Krydsorientering

Person, hvis romantiske orientering og seksuelle orientering ikke stemmer overens.

Eksempler herpå kan være, men begrænser sig ikke til: Heteroromantiske homoseksuelle, homoromantiske biseksuelle, panromantiske heteroseksuelle og aromantiske panseksuelle.

Selv om romantisk anlagte aseksuelle teknisk set har to orienteringer, der ikke stemmer overens, så anser de ikke sig selv som hørende under dette begreb, fordi de ikke oplever seksuel tiltrækning overhovedet.

Kommer af det eng. udtryk ”cross orientation”.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®