Maskulinitet

Et sæt af egenskaber, karakteristika eller adfærd, som generelt anses som typiske eller passende for en mand.

Forståelser og idealer om maskulinitet konstrueres socialt, men formes af såvel sociale som biologiske faktorer, og varierer kulturelt og historisk.

[Se også: Femininitet. Kønsrolle.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®