Mobning

En særlig form for aggressiv adfærd systematisk udført af en person eller gruppe mod en enkelt person.

Mobning kan omfatte fysiske, verbale og følelsesmæssige overgreb og omfatter altid en intention om at skade den ramte. Spontant eller tilfældigt drilleri anses ikke for mobning.

[Se også: Chikane. Diskrimination. Dobbelt diskrimination. Hadforbrydelse. Hverdagsdiskrimination.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®