Model for primær og sekundær seksuel tiltrækning

Model for seksuel orientering, der som udgangspunkt opdeler seksuel tiltrækning og seksuel lyst i primære og sekundære former.

Styrken ved denne model er, at den klart adskiller demiseksuelle fra både seksuelle personer og aseksuelle personer. De fire former er:

  • Primær seksuel tiltrækning: Seksuel tiltrækning til personer baseret på umiddelbart tilgængelige oplysninger (såsom deres udseende eller duft), som måske eller måske ikke fører til ophidselse, seksuel trang eller seksuel lyst
  • Sekundær seksuel tiltrækning: Seksuel tiltrækning, der udvikler sig over tid baseret på en persons forhold og følelsesmæssige forbindelse til en anden person.
  • Primær seksuel lyst: Ønsket om at engagere sig i seksuelle aktiviteter med henblik på personlig tilfredsstillelse, hvad enten det er fysisk, følelsesmæssigt eller begge dele.
  • Sekundær seksuel lyst: Ønsket om at engagere sig i seksuelle aktiviteter med andre formål end personlig tilfredsstillelse, såsom at glæde en anden person eller undfangelsen af børn.

De fleste seksuelle personer i romantiske forhold føler både primær og sekundær seksuel tiltrækning. Begrebet demiseksuel, i forhold til denne model, henviser til personer, der kun oplever sekundær seksuel tiltrækning; denne kan dog resultere i primær seksuel lyst. Da aseksuelle hverken oplever primær eller sekundær seksuel tiltrækning, oplever de ikke primær seksuel lyst. Nogle (men ikke alle) aseksuelle kan opleve sekundær seksuel lyst, så modellen tager derved også hensyn til disse personers seksuelle adfærd.

[Se også: Kinsey-skalaen. Klein Grid. OBI-modellen. Seksuel adfærd. Seksuel identitet. Seksuel tiltrækning.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®