Queer-teori

Videnskabsteori, der udforsker og forholder sig kritisk til, hvordan køn og seksuel identitet historisk er blevet og bliver fremstillet og defineret gennem sproget og kulturen og dermed, hvordan de kønnede og seksuelle kategorier, vi kender i dag, er blevet udformede.

Det centrale omdrejningspunkt inden for queer-teori er, at køn er noget man ”gør” og ikke noget, man ”er”.

[Se også: Heteronormativitet. Kønsstudier. Normativ. Normer. Queer.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®