Queerfeminisme

En politisk og akademisk strømning, der kombinerer feminisme med queer-teori.

Queerfeminismen fokuserer på både kønnets og seksualitetens status som social konstruktion og kritiserer patriarkalske og heteronormative samfundsnormer og -strukturer.

Mange queerfeminister arbejder tilmed med en lang række eksklusions- og marginaliseringsproblematikker tilknyttet f.eks. race, fedme, funktionsniveau, mm.

[Se også: Køn. Normer. Seksualitet. Socialt køn.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®