Situationsbestemt flydende kønsidentitet

Oplevelse af, at ens kønsidentitet kan variere baseret på den situation eller de omgivelser, som personen befinder sig i.

Kønnet opfattes af disse personer ikke som en konstant, men som noget, der kan skifte gennem livet, så de f.eks. nogle gange oplever og identificerer sig mere maskulint og andre gange mere feminint.

Et eksempel herpå kan være, at ens køn varierer alt efter, hvem man er sammen med.

Kommer af det eng. udtryk ”situational genderfluid”.

[Se også: Flydende kønsidentitet.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®